logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Mê Kông Việt (Tp. Hồ Chí Minh)

Cập nhật ngày: 09/03/2021
Ngày 08/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 357/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Mê Kông Việt (Tp. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm