Tổng số: 2219

Tiền Giang: 10

2177. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Dịch vụ Cái Bè

Tên tiếng Anh: CAI BE TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu IV, Tt. Cái Bè, H. Cái Bè, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (0273) 3824 210

 - Fax: (0273) 3824 098

Website: cophancaibe.com

Email: cpcaibe@cophancaibe.com

2178. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du Thuyền Victoria

Tên tiếng Anh: VICTORIA CRUISES ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tổ 49 ấp 5, X. Phú An, H. Cai Lậy, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-015/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/11/2013

Điện thoại: (0273) 392 4658

 - Fax: (0273) 392 3658

Email: resa_caibe@victoriahotels.asia

2179. 

Tên tiếng Việt: CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG TiỀN

Tên tiếng Anh: SONG TIEN TRAVEL SERVICE TRADE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 8 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-016/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/07/2015

Điện thoại: (0273) 3883 133

 - Fax: (0273) 3886 391

Email: songtientour@gmail.com

2180. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Việt Nhật

Tên tiếng Anh: VIETNAMESE JAPANESE TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 8, 30-4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-009/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/11/2010

Điện thoại: (0273) 3975 559

 - Fax: (0273) 3888 499

Website: www.dulichvietnhat.com

Email: dulichvietnhat@yahoo.com.vn

2181. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Chương Dương Tiền Giang

Tên tiếng Anh: CHUONG DUONG COMPANY

Địa chỉ: 10, 30/4, P.1, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-006/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/07/2010

Điện thoại: (0273) 3870 875 / (0273) 3970 322 - 882352

 - Fax: (0273) 3970 321 / (0273) 3874 250

Website: www.chuongduonghotel.com

Email: cdhoteltravel@vnn.vn

2182. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sinh thái Tiền Giang

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG ECOLOGICAL TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 8, 30/4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-002/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/02/2010

Điện thoại: (0273) 3977 744

 - Fax: (0273) 3977 745

Website: tiengiangecotourist.com

Email: tiengiangecotourist@gmail.com

Bến Tre: 6

2183. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông

Tên tiếng Anh: HAM LUONG TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 200 Nguyễn Văn Tư, Tp. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-002/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/04/2017

Điện thoại: (0275) 3560 560

 - Fax: (0275) 560 561

Website: hamluongtourist.com.vn

Email: hamluongtourist@vnn.vn

2184. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Hàm Long

Tên tiếng Anh: HAM LONG TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 91 D2 Hùng Vương, khu phố 4, P. 7, Tp. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-007/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/04/2017

Điện thoại: (0275) 3838 595

 - Fax: (0275) 3838 955

Website: www.hamlongtourist.com

Email: hamlongtourist@gmail.com