Tổng số: 2256

TP Hồ Chí Minh: 651

1969. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Du lịch Sài Gòn Bình Minh

Tên tiếng Anh: SAI GON SUNRISE TRAVEL TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 83, ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG 6, QUẬN 4, TP HỒ CHÍ MINH

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-052/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/02/2010

Điện thoại: (028) 6276 6276

 - Fax: (028) 3979 7402

Website: www.sunrisetours.com.vn

Email: info@sunrisetours.com.vn

1970. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Sự kiện Du lịch Tự chọn

Tên tiếng Anh: FREE CHOICE EVENT AND TOUR JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 173 Nguyễn Văn Thủ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-409/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/12/2012

Điện thoại: (028) 6285 2828

 - Fax: (028) 6291 8486

Website: www.freetour.com

Email: info@freetour.vn

1971. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Ánh sáng Mặt trời Việt

Tên tiếng Anh: VIET SUNLIGHT TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 82/24 Thành Thái, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-279/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/04/2011

Điện thoại: (028) 3979 7376

 - Fax: (028) 3979 7386

Website: www.vietsunlighttravel.com

Email: tours@vietsunlighttravel.com

1972. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Một thành viên Du lịch Thanh Niên Việt Nam

Tên tiếng Anh: VN FESTIVAL

Địa chỉ: 31 Cao Thắng, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-123/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/06/2010

Điện thoại: (028) 3834 2380

 - Fax: (028) 3834 2382

Website: www.vnfestivaltour.com

Email: vnfestivaltour@vnfestivaltour.com

1973. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM DV DL Phương Tùng Anh Phú Quốc

Tên tiếng Anh: PHUONG TUNG ANH PQ TRADING SERVICE TOURIST LIMITED COMPANY

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-585/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/11/2015

Điện thoại: (028) 3332 2668

Email: info@ptapq.com

1974. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM và DL VIỆT TRẦN VIỆT NAM VÂCTIONS

Tên tiếng Anh: VIETNAM VIETNAM VACATIONS AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 17-19 Hoàng Diệu, Q. 4, Tp. HCM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-580/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/11/2015

Điện thoại: (028) 3943 4820

 - Fax: (028) 3943 4822

1975. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Đầu tư Tầm Nhìn Mới

Tên tiếng Anh: New Vision Travel And Investment Company Limited

Địa chỉ: 36A Hưng Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-205/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/07/2013

Điện thoại: 0915 091 639

Website: www.newvisiontourist.com

Email: info@newvisionvn.com

1976. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Dịch Vụ Du lịch và Thương Mại Việt Nam Adventure Tours

Tên tiếng Anh: Viet Nam Adventure Tours

Địa chỉ: 123 Lý Tự Trọng, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-367/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/06/2012

Điện thoại: (028) 3822 9068 / (028) 3822 9069

 - Fax: (028) 3822 9070

Website: vietnamadventuretours.vn

Email: info@vietnamadventuretours.vn