Tổng số: 2705

Lâm Đồng: 28

1801. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Mạo Hiểm PTA

Tên tiếng Anh: PTA VENTUROUS LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 72B Trương Công Định, F1, Tp. Đà Lạt

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-013/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/03/2016

Điện thoại: (0263) 3831 916 - 0916 704210

Website: pinetrackadventures.com

Email: info@pinetrackadventures.com

1802. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Chuyển Động Việt

Tên tiếng Anh: VIET MOTION TOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 60B Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-011/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/01/2016

Điện thoại: (0263) 3527 627

Website: www.vietmotion.com

Email: vietmotiontour@gmail.com

1803. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dã Ngoại Xanh

Tên tiếng Anh: GREEN ADVENTOUR LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Số 3, Thi Sách, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-010/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2015

Điện thoại: (0263) 3565676

 - Fax: (0263) 3565052

Website: www.greenadventour.com.vn

Email: info@greenadventour.com.vn

1804. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH DL Thể Thao Cao Nguyên

Tên tiếng Anh: HIGHLAND SPORT TRAVEL LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 61 Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-007/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/04/2015

Website: www.highlandsporttravel.com

Email: highlandsporttravel@gmail.com

1805. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Tắc Kè Xinh

Địa chỉ: 65 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-008/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/04/2015

Điện thoại: (0263) 3836 521

 - Fax: (0263) 3836 521

Website: www.groovygeckotours.net

Email: tingeckodl@gmail.com

1806. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

Tên tiếng Anh: DALAT TOURISM SERVICE JOINT - STOCK COMPANY

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-003/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/01/2010

Điện thoại: (0263) 382 6027/ (0263) 833 611

 - Fax: (0263) 383 3956

Website: www.dalattsc.com.vn

Email: info@dalattsc.com.vn

1807. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Kỳ nghỉ Cao Nguyên

Tên tiếng Anh: HIGHLAND HOLIDAY TOURS LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 59 Đông Tĩnh, Tp. Đà Lạt

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-005/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/07/2011

Điện thoại: (0263) 351 1047

Website: www.highlandholidaytours.com.vn

Email: info@highlandholidaytours.com.vn

1808. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Hướng dẫn Du lịch Đà Lạt

Tên tiếng Anh: DALAT TRAVEL GUIDE LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 2/7 Yết Kiêu, Đà Lạt, Lâm Đồng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 68-007/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/12/2014

Điện thoại: (0263) 3532 345

 - Fax: (0263) 3829 065

Website: www.dalattravelguide.com.vn

Email: dalattravelguide@vnn.vn