Tổng số: 2705

TP Đà Nẵng: 170

1577. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch và Thương mại Tương Lai Xanh

Tên tiếng Anh: GREEN FUTURE COMMERCIA AND TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 198 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-034/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/10/2011

Điện thoại: (0236) 357 4899

 - Fax: (0236) 357 2954

Website: www.danangtravel.vn

Email: dovannamdulich@yahoo.com

1578. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Sơn Trà

Tên tiếng Anh: SON TRA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Bãi Nam - Bãi Con, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-027/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 08/11/2010

Điện thoại: (0236) 3920 678

 - Fax: (0236) 3831 604

Website: www.sontraresort.com.vn

Email: info@sontraresort.com.vn

1579. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Du lịch Chào Việt

Tên tiếng Anh: CIAOVIET CO.,LTD

Địa chỉ: 41 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-042/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/10/2014

Điện thoại: (0236) 2215 456

 - Fax: (0236) 3917 747

Website: www.ciaoviet.com.vn

Email: info@ciaoviet.com.vn

1580. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Việt Nam VITOURS

Tên tiếng Anh: VIETNAMTOURISM - VITOURS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 83 Nguyễn Thị Minh Khai Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-022/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/11/2010

Điện thoại: (0236) 3822 213 / (0236) 3896 807

 - Fax: (0236) 3821 560

Website: vitours.com.vn

Email: vitours@dng.vnn.vn

1581. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Lữ hành Peaceful Destination

Địa chỉ: 10 Cao Lỗ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-071/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/08/2014

Điện thoại: (0236) 3911 331

Website: www.peacefulldestination.com.vn

Email: nga@peacefulldestination.com.vn

1582. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Tuấn Dũng

Tên tiếng Anh: TUAN DUNG TOURISM SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 174 Đường 3/2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-050/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/07/2014

Điện thoại: (0236) 3812 209

 - Fax: (0236) 3840 165

Website: www.tuandungtravel.com

Email: info@tuandungtravel.com

1583. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Dịch vụ Đông Dương

Tên tiếng Anh: INDOCHINA TRAVEL SERVICE CO., LTD

Địa chỉ: 76 Lê Lợi, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-018/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/05/2011

Điện thoại: (0236) 3828 652

 - Fax: (0236) 3828 651

Website: www.itsvietnam.com

Email: info@itsvietnam.com

1584. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên tiếng Anh: HOANG HAI TUNG TOURIST AND TRANSPORTATION SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 186 2 tháng 9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-023/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (0236) 3615 776

 - Fax: (0236) 3612 223

Website: saigoncenter@vnn.vn

Email: tungexpresstravel@vnn.vn