Tổng số: 2705

TP Đà Nẵng: 170

1569. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch V.E.I

Tên tiếng Anh: V.E.I TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 303 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-036/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/07/2012

Điện thoại: (0236) 3737 355

 - Fax: (0236) 3737 355

Website: www.voyagesenindochine.com.vn

Email: info@voyagesenindochine.com.vn

1570. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV TM DL Đồng Hành Việt

Tên tiếng Anh: VIET COMPANION COMPANY LIMTED

Địa chỉ: 4 Ngô Chuân Lưu, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-045/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/12/2012

Điện thoại: (0236) 2247 076

 - Fax: (0236) 3765 076

Website: donghanhviet.com.vn

Email: donghanhviet@donghanhviet.com.vn

1571. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Việt Đà

Tên tiếng Anh: VIET DA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 456 Lê Duẩn, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-048/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/08/2013

Điện thoại: (0236) 364 7979

 - Fax: (0236) 364 7980

Website: www.vietdatravel.com

Email: vietdatravel@gmail.com

1572. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn

Tên tiếng Anh: SÔNG HÀN TRADING & TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: Quốc lộ 14B, X. Hoà Nhơn, H. Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-016/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/07/2010

Điện thoại: (0236) 3690 693

 - Fax: (0236) 3690 694

Website: www.visitvietnam.com

Email: songhantourist@vnn.vn

1573. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch SM.WONDERTOUR

Tên tiếng Anh: SM.WONDERTOUR TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 72 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-056/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/11/2013

Điện thoại: (0236) 393 7355

Email: sm.wondertour@yahoo.com

1574. 

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Cát Việt

Địa chỉ: 142 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-013/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/12/2014

Điện thoại: (0236) 3540 540

 - Fax: (0236) 3540 541

Website: www.catviet.com

Email: info@catviet.com

1575. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ và Du lịch Đa Hải

Địa chỉ: 112 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu , Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-058/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/11/2013

Điện thoại: 091 411 6006

Email: info@culaocham.com.vn

1576. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO

Tên tiếng Anh: VITRACO TOURISM & TRANSPORTATION CONNECTION CO., LTD

Địa chỉ: 394B Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-024/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/09/2010

Điện thoại: (0236) 3726 726

Website: www.vitracotourism.com

Email: vitracodn@dng.vnn.vn,