Tổng số: 2397

Khánh Hoà: 91

1569. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Dịch vụ Nụ Cười Vàng

Tên tiếng Anh: GOLDEN SMILE TRAVEL CO.,LTD

Địa chỉ: 01 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-032/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/03/2014

Điện thoại: (0258) 3521 284

 - Fax: (0258) 3521 284

1570. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hồn Việt

Tên tiếng Anh: VIET NAM REAL TRAVEL AND TRADING SERVICE AND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 16/23 Yersin, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-031/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 06/03/2014

Điện thoại: (0258) 3812 081

 - Fax: (0258) 3812 081

Website: www.vietnamrealtravel.com

Email: vietnam_4u@yahoo.com

Ninh Thuận: 5

1571. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV ORIENTAL SPIRIT TRAVEL

Địa chỉ: SỐ 55/27 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, PHƯỜNG THANH SƠN, TP. PHAN RANG- THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 58-006/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2019

Điện thoại: 0905697496

Email: orientalspirittravel@gmail.com

1572. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH RADUGA PHAN RANG

Địa chỉ: SỐ 02D ĐƯỜNG YÊN NINH, THỊ TRẤN KHÁNH HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 58-005/2017

Ngày cấp: 29/5/2017

Điện thoại: 01232167234

Email: radugatour.vn@gmail.com

1573. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sài Gòn Hòn Ngọc

Tên tiếng Anh: SAIGON PEARL TOURISTS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 04 Trần Phú, P. Đài Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 58-004/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/09/2016

Điện thoại: (0259) 3827 849

 - Fax: (0259) 3827 749

Website: www.saigonhonngoctourist.com

Email: saigonhonngoctourist@gmail.com

1574. 

Tên tiếng Việt: CTY TNHH CÔNG HIỆP PHÁT

Địa chỉ: 56 đường Yên Ninh, Tt. Khánh hải, T. Ninh Thuận

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 58-002/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/10/2014

Điện thoại: 0963 670867

Email: kolytourphanrang@gmail.com

1575. 

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch Raduga Phan Rang

Tên tiếng Anh: RADUGA PHAN RANG TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 2D Yên Ninh, Tt. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 58-001/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/08/2014

Điện thoại: 01232 167 234

Email: radugatour.vn@gmail.com

Bình Thuận: 7

1576. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 125A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG HÀM TIẾN, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 60-007/2018/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/12/2018

Điện thoại: 19001761/0918803659

Website: www.binhthuantourism-media.com

Email: muinetrails@gmail.com