Tổng số: 2397

Khánh Hoà: 91

1561. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Khám Phá Châu Á

Tên tiếng Anh: ASIA ADVENTURES CO., LTD

Địa chỉ: 63A/9 Quang Trung, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-016/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/10/2011

Điện thoại: (0258) 3512 797

 - Fax: (0258) 3512 646

Website: www.asiaadventures.com.vn

Email: info@asiaadventures.com.vn

1562. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH DVDL và TM Khám phá

Tên tiếng Anh: DÉCOUVRIR CO, LTD

Địa chỉ: 15 Âu Cơ, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-013/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/07/2011

Điện thoại: (0258) 3871 808

 - Fax: (0258) 3871 810

Website: www.wale-island.com

Email: whaleislanresort@gmail.com

1563. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Tứ Hải

Tên tiếng Anh: TU HAI TRADING - SERVICE TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 15 Phan Văn Trị, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-022/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/08/2012

Điện thoại: (0258) 352 4569

 - Fax: (0258) 352 2219

Website: www.tuhaitour.com

Email: info@tuhaitour.com

1564. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nha Trang

Tên tiếng Anh: NHA TRANG TRADING - SERVICE - TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 29 Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-004/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/09/2010

Điện thoại: (0258) 3524 471

 - Fax: (0258) 3524 472

Website: www.nhatrangtour.com.vn

Email: info@nhatrangtour.com

1565. 

Tên tiếng Việt: Doanh nghiệp Tư nhân Biển Đảo Tour

Tên tiếng Anh: SEA ISLAND TOUR PRIVATE ENTERPRISE

Địa chỉ: 02 Tôn Đản, Tp Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-027/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/08/2013

Điện thoại: (0258) 352 6494

1566. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Du lịch Thuyền Tre

Tên tiếng Anh: BAMBOO RAFT TRAVEL & TRADE CO.,LTD

Địa chỉ: 01/12 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-035/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/07/2014

Điện thoại: (0258) 3251 541

 - Fax: (0258) 3521 541

Website: www.raftingtravel.com

Email: balinhvn7879@yahoo.com

1567. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam

Tên tiếng Anh: ANEX VIET NAM TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà VNPT Khánh Hòa, 50 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-034/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/07/2014

Điện thoại: (0258) 3521 426

 - Fax: (0258) 3521 427

Website: www.anexvietnam.com

Email: info@anexvietnam.com

1568. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Cát Trắng

Tên tiếng Anh: WHITE SAND TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-033/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/03/2014