Tổng số: 1472

Bến Tre: 6

1449. 

Tên tiếng Việt: Cty Cp Du lịch Bến Tre

Tên tiếng Anh: BENTRE TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 16 Hai Bà Trưng, Tp. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-003/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/05/2015

Điện thoại: (0275) 3822 392

Website: bentretourist.vn

Email: info@bentretourist.vn

1450. 

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Cồn Phụng

Tên tiếng Anh: CON PHUNG TRADE SERVICE TOURIST CO.,LTD

Địa chỉ: Ấp 10 X. Tân Thạch, H. Châu Thành, T. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/02/2015

Điện thoại: (0275) 3822 198

 - Fax: (0275) 3894 940

Website: http://conphungtourist.com/

Email: conphung87@yahoo.com.vn

1451. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Sao Mai

Tên tiếng Anh: SAO MAI TOURIST TRAVEL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 490C2 Nguyễn Huệ Khu Phố 6, Tp. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-006/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2015

Điện thoại: (0275) 381 0555

 - Fax: (0275) 382 0333

Website: www.dulichsaomai.com.vn

Email: info@dulichsaomai.com.vn

1452. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch miền Tây

Địa chỉ: 451 ấp 8, X. Tân Thanh, H. Châu Thành, T. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-001/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2015

Điện thoại: (0275) 2471 268

 - Fax: (0275) 3612 613

Website: www.mintaytourist.com

Email: mientaytourist@yahoo.com.vn

Vĩnh Long: 2

1453. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Cửu Long

Tên tiếng Anh: CUU LONG TOURIST CORPORATION

Địa chỉ: 1, 1 tháng 5, Tp. Vĩnh Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 86-001/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/12/2015

Điện thoại: (0270) 3823 529 / (0270) 3822 355

 - Fax: (0270) 3822 357

Website: cuulongtourist.com

Email: office@cuulongtourist.com

1454. 

Tên tiếng Việt: Cty Du lịch Mekong Travel

Tên tiếng Anh: MEKONG TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 8, 1 tháng 5, Tp.Vĩnh Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 86-002/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 31/12/2014

Điện thoại: (0270) 3836 252

 - Fax: (0270) 3836 242

Website: www.mekongtravel.com.vn

Email: vinhlongmekongtravel@yahoo.com

Đồng Tháp: 1

1455. 

Tên tiếng Việt: Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

Tên tiếng Anh: DONG THAP TOURIST JOINT - STOCK COMPANY

Địa chỉ: 2 Đốc Binh Kiều, Tp. Cao Lãnh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 87-001/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/02/2016

Điện thoại: (0277) 3852 136 / (0277) 3855 637

 - Fax: (0277) 3855 639 / (0277) 3855 744

Website: www.dongthaptourist.comc

Email: welcomedongthaptourist@gmail.com

An Giang: 2

1456. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Việt Xanh

Tên tiếng Anh: VIET GREEN TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 87 Lý Thái Tổ, Tp. Long Xuyên

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 89-003/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 31/12/2014

Điện thoại: (0296) 3949 598 / (086) 3949 698

 - Fax: (0296) 3949 798

Website: www.dulichvietxanh.com

Email: vietgreentour@yahoo.com.vn