Tổng số: 1493

TP Hồ Chí Minh: 438

1393. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH P.N.R

Tên tiếng Anh: P.N.R COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 77 Mai Thị Lựu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-506/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/03/2014

Điện thoại: (028) 3911 0220

 - Fax: (028) 3820 9256

Website: www.pnr.com.vn

1394. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thùy Dương

Tên tiếng Anh: THUY DUONG TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 120/4/9 Trường Chinh, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-505/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/03/2014

Điện thoại: 0903 932 642

 - Fax: (028) 3846 3891

Website: www.thuyduongtour.com

Email: thuyduongtour@yahoo.com.vn

1395. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Long Đoàn

Tên tiếng Anh: LONG DOAN TRADE AND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 162/97 Xóm Chiều, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-503/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/03/2014

Điện thoại: (028) 3936 9280

 - Fax: (028) 3936 9280

Website: www.saffrontravel.net

Email: info@saffrontravel.net

1396. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Thương mại Phú Bảo Khang

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-502/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/03/2014

Điện thoại: (028) 3515 0208

 - Fax: (028) 3515 0324

Website: www.pbktravel.com.vn

Email: contact@pbktravel.com.vn

1397. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - VIETRAVEL

Tên tiếng Anh: VIETRAVEL-VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 190 Pasteur, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-234/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/02/2014

Điện thoại: (028) 3822 8898

Website: www.travel.com.vn

Email: info@vietravel-vn.com, info@vietravel.com.vn

1398. 

Tên tiếng Việt: Cty CP FIDITOUR

Tên tiếng Anh: FIDITOUR JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-185/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/02/2014

Điện thoại: (028) 3914 1414 / (028) 3914 1516

 - Fax: (028) 3914 1363

Website: www.fiditour.com

Email: fidi@fiditour.com

1399. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Du lịch & Lữ hành Umbrella

Tên tiếng Anh: UMBRELLA TRADING TOURS & TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 290B An Dương Vương, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-498/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2014

Điện thoại: (028) 3830 4948

 - Fax: (028) 3830 5188

Website: www.umbreallatour.com

Email: info@umbreallatour.com

1400. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Inner Việt Nam

Tên tiếng Anh: INNER VIET NAM TRAVEL TRADING SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-499/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2014

Điện thoại: (028) 3822 1661

 - Fax: (028) 3822 1661

Website: www.innervietnam.com

Email: info@innervietnam.com