Tổng số: 2705

Bắc Giang: 7

1241. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TÂN ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: SỐ NHÀ 68, ĐƯỜNG HỒ CÔNG DỰ, P. LÊ LỢI, TP. BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-013/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/07/2019

Điện thoại: 0374 864 888

Email: conduongtolua.1234321@gmail.com

1242. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ SAIGON TOURISM

Địa chỉ: SỐ 08/61, NGÕ 54, ĐƯỜNG ĐỒNG CỬA, P. LÊ LỢI, TP. BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-012/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 08/05/2019

Điện thoại: 03.555.99996

Website: www.saigon-tourism.com

Email: Saigongroup.jsc@gmail.com

1243. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KỲ MỸ

Địa chỉ: SỐ 64 ĐƯỜNG NGUYỄN DU, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ,THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-008/2017

Ngày cấp: 15/5/2017

Điện thoại: 84.978.365.196

Email: tnhhkymytravel168@gmail.com

1244. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH ĐẠI PHÚC

Địa chỉ: SỐ NHÀ 64, ĐƯỜNG NGUYỄN DU, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-010/2018/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/09/2018

Điện thoại: +84 978 365 196

Email: dulichdaiphuc2002@gmail.com

1245. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Du lịch Hoàng Long

Tên tiếng Anh: HOANG LONG INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: lô số 183 N9 Làn 2, Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Bắc Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-003/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/09/2010

Điện thoại: (0204) 3828 959

 - Fax: (0204) 3820 547

Website: www.hoanglongtravel.com.vn

Email: hoanglongtravel@yahoo.com.vn

1246. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Hữu nghị Bắc Giang

Tên tiếng Anh: HUU NGHI BAC GIANG JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 2 Ngô Gia Tự, Tp. Bắc Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 24-002/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/05/2010

Điện thoại: (0204) 3856 054

 - Fax: (0204) 3857 278

Website: www.huunghibacgiang.com

Email: huunghibacgiang@gmail.com

Phú Thọ: 3

1247. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP LỮ HÀNH QUỐC TẾ NDC

Tên tiếng Anh: NDC TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SN 20, ĐƯỜNG TÂN XƯƠNG, P. TIÊN CÁT, TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 25-003/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/07/2019

Điện thoại: 0913 282 041

Email: luhanhphutho@gmail.com

1248. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: ĐƯỜNG NGUYỄN DU, KHU 4, PHƯỜNG DỮU LÂU, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 25-001_/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/03/2019

Điện thoại: 0977 617 568

Email: dulichtruongthanhpt@gmail.com