Tổng số: 2256

Thừa - Thiên - Huế: 29

1169. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM DL Bầu Trời Phương Đông

Tên tiếng Anh: ORIENTAL SKY TRAVEL TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 130 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-024/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/05/2015

Điện thoại: (0234) 3333 199

 - Fax: (0234) 3933 198

Website: www.orientalskytravel.com

Email: sales@orientalskytravel.com

1170. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông

Tên tiếng Anh: A DONG TOURISM & TRADE CORPORATION

Địa chỉ: 130 Minh Mạng, Tp. Huế, TT Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-023/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 31/12/2014

Điện thoại: (0234) 3931 101

 - Fax: (0234) 3849 097

Website: www.vedanaresorts.com

Email: info@vedanaresorts.com

1171. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Đào Tạo và Dịch Vụ Du Lịch Huế

Tên tiếng Anh: HUE TRAINING AND TOURIST SERVICE CORPORATION

Địa chỉ: 120 Lê Lợi, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-017/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 16/11/2011

Điện thoại: (0234) 3853 333

 - Fax: (0234) 3831 989

Website: www.huetouristvietnam.com

Email: info@huetouristvietnam.com

1172. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Xanh Việt

Tên tiếng Anh: GREEN TRAVEL VIET COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 07 Trần Cao Vân, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-010/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (0234) 3882 678

 - Fax: (0234) 3882 688

Website: www.greentravelviet.com

Email: info@greentravelviet.com, info@royaltravelvietnam.com

1173. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Du lịch Đông Kinh

Tên tiếng Anh: TOKYO TRADING & TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 34 Trần Cao Vân, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-007/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/07/2010

Điện thoại: (0234) 3821 467

 - Fax: (0234) 3821 466

Website: www.dongkinhtourhue.com

Email: dongkinh@dng.vnn.vn

1174. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Du lịch & Dịch vụ Voyage Au Vietnam

Tên tiếng Anh: CÔNG TY TNHH VOYAGE AU VIETNAM

Địa chỉ: 3/4 Vạn Xuân, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-003/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/06/2010

Điện thoại: (0234) 3519 990

 - Fax: (0234) 3519 991

Website: www.voyage-au-vietnam.net

Email: vanxuan.hue@dng.vnn.vn

1175. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Tân Nhật

Địa chỉ: 20 Kiệt 423 Chi Lăng, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-022/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/02/2014

Điện thoại: (0234) 3534 171

 - Fax: (0234 3524 040

Website: www.tannhattravel.com

Email: tannhat.travel@gmail.com

1176. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Quê Hương

Tên tiếng Anh: QUE HUONG TRAVEL SERVICE LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 86 Trần Quốc Toản, Tp. Huế

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 46-011/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/07/2013

Điện thoại: (0234) 3571 943

 - Fax: (0234) 3571 943

Website: www.vpsvoyages.fr

Email: quehuongtravel@vnn.vn