Tổng số: 2705

Lạng Sơn: 9

1169. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP VIỆT

Địa chỉ: SỐ 101, KHỐI PHỐ TRẦN PHÚ, TT. BẮC SƠN, H. BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-013/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/07/2019

Điện thoại: 0912 618 368

Email: dulichnongnghiepvietbs@gmail.com

1170. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

Địa chỉ: SỐ 53, ĐƯỜNG CHU VĂN AN, PHƯỜNG ĐÔNG KINH, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-012_/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/02/2019

Điện thoại: 0913278860

Email: dongdltm@gmail.com

1171. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THANH VŨ

Tên tiếng Anh: THANH VU TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: SỐ 16, ĐƯỜNG NGUYỄN DU, PHƯỜNG VĨNH TRẠI, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-011/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2020

Điện thoại: 02053775678

Website: www.tamphattravel.vn

Email: tamphattravel.lsn@gmail.com

1172. 

Tên tiếng Việt: Cty Cp Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lạng Sơn

Tên tiếng Anh: LANG SON COMMERCE PROMOTION AND TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 3 Lê Lai, Tp.Lạng Sơn

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-006/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/09/2010

Điện thoại: (0205) 3871 789

 - Fax: (0205) 3871 789

Email: dulichls2404@gmail.com

1173. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Tên tiếng Anh: LANG SON IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 2 Phai Vệ, Tp. Lạng Sơn

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-004/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (0205) 3870 165 / (025) 7173 53

 - Fax: (0205) 3870 202

Website: lasimexjsc.ecls.com.vn

Email: lasimex_ls@yahoo.com.vn

1174. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Lạng Sơn

Tên tiếng Anh: LANGSON TRADE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-009/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/12/2014

Điện thoại: (0205) 3870 154

 - Fax: (0205) 3870 970

Website: dulichvathuongmailangson,com.vn

Email: dulichlangson@gmail.com

1175. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

Tên tiếng Anh: LANG SON TOURISM AND IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 1A, ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG CHI LĂNG, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-007/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/03/2020

Điện thoại: 0205 3814 848

 - Fax: 0205 3814 806

Website: www.tocolimexlangson.com

Email: tochuc.khth@gmail.com

Quảng Ninh: 64

1176. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THAN VIỆT PHÁT

Tên tiếng Anh: THAN VIET PHAT TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 03, NGÕ 4, KHU 1, PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-094/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/06/2020

Điện thoại: 02036331155

Website: thanvietphattravel.vn

Email: dulichthanvietphat@gmail.com