Tổng số: 2397

Quảng Ninh: 60

1081. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí

Địa chỉ: Tx. Uông Bí, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-013/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/12/2010

Điện thoại: (0203) 3854 318

 - Fax: (0203) 3855 577

Website: www.uongbitravel.com

Email: dulichuongbi@gmail.com

1082. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế Hạ Long

Địa chỉ: Tổ 8 khu 4, Tp. Hạ Long,

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-028/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/11/2010

Điện thoại: (0203) 351 1398 / 99

 - Fax: (0203) 351 1559

Website: www.dulichquoctehalong.com

Email: dulichquoctehalong@gmail.com

1083. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch và Thương mai Than Việt

Tên tiếng Anh: THAN VIET TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-045/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2015

Điện thoại: (0203) 3812 758

 - Fax: (0203) 3812 759

Email: thanviettravel@gmail.com

1084. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: AULAC COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tp. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-043/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2015

Điện thoại: (0203) 3842 134

 - Fax: (0203) 3842 119

Website: tuanchau-halong.com.vn

Email: vanphong@tuanchauresort.com.vn

1085. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: QUANGNINH SHIPCHANDLER JOINT STOCK CORPORATION

Địa chỉ: 2 Hạ Long, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-019/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/08/2009

Điện thoại: (0203) 3846 479

 - Fax: (0203) 846 026, (0203) 3847 666

Email: qnshipcorp@hn.vnn.vn

1086. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su

Tên tiếng Anh: RUBBER TRADING AND TOURISM SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, Tp. Móng Cái

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-023/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/06/2010

Điện thoại: (0203) 3883 789

 - Fax: (0203) 3887 544

Email: rutratoco_mongcai2005@yahoo.com

1087. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du thuyền Đông Dương

Tên tiếng Anh: INDOCHINA JUNK JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 6 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-005/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/04/2010

Điện thoại: (0203) 6250 475

 - Fax: (0203) 6250 474

Website: indochina-junk.com

Email: info@indochina-junk.com

1088. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du thuyền Năm Sao Tuần Châu

Tên tiếng Anh: TUAN CHAU FIVE STAR YACHT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tuần Châu, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-049/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/04/2013

Điện thoại: (0203) 3842 368

 - Fax: (0203) 3842 366

Website: www.paradisecruises.org

Email: info@paradisecruises.org