Tổng số: 2265

TP Hồ Chí Minh: 652

2057. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Di sản

Tên tiếng Anh: HERITAGE TOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 41 đường 12, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-004/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2009

Điện thoại: (028) 3850 8043

 - Fax: (028) 3850 4573

Website: www.heritagetours.com.vn

Email: heritagetours@vnn.vn

2058. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Lữ hành Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: ASEAN TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 191 Nguyễn Tiểu La, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-056/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/02/2010

Điện thoại: (028) 3862 1688 / (028) 3862 1689

 - Fax: (028) 3863 0921

Website: www.aseantravel.vn

Email: contact@aseantravel.vn

2059. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM và DL Kim Trần

Tên tiếng Anh: KIM TRAN TOURISM AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 270 Đề Thám, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-067/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/04/2010

Điện thoại: (028) 3836 5499

 - Fax: (028) 3836 5468

Website: www.thekimtourist.com

Email: info@thekimtourist.com

2060. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thiên Thần

Tên tiếng Anh: ANGEL TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 32 Đặng Thị Nhu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-250/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/02/2011

Điện thoại: (028) 3915 3745

 - Fax: (028) 3915 3746

Website: www.angeltravel.com.vn

Email: info@angletravel.com.vn

2061. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Tiếp thị - Dịch vụ Du lịch Nam Phương

Tên tiếng Anh: Nam Phương Trade - Tour Company Limited

Địa chỉ: 58C Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-352/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/04/2012

Điện thoại: (028) 3551 1820

 - Fax: (028) 3551 1821

Website: www.namphuongtourist.com

Email: info@namphuongtourist.com

2062. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Miền Đất Xanh

Địa chỉ: 58/16A Tân Lập 1, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-483/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/11/2013

Điện thoại: (028) 6280 4060

 - Fax: (028) 6280 4066

Website: www.greelandtravel.vn

Email: info@greelandtravel.vn

2063. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Thiên Nhiên

Tên tiếng Anh: NATURE TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1356, đường 3/2, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-070/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2015

Điện thoại: (028) 6261 1512

 - Fax: (028) 6261 1532

Website: www.1travel.com.vn

Email: thiennhientourist@gmail.com

2064. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ích Lợi

Tên tiếng Anh: ICH LOI TRADING & TRAVEL SERVICE CO., LTD

Địa chỉ: Tòa nhà Mai Hồng Quế, Lầu 9, 85 Nguyễn Hữu Cầu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-094/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 3822 0452

 - Fax: (028) 3822 6822

Website: www.icctours.com

Email: info@icctours.com