Tổng số: 2079

TP Hồ Chí Minh: 628

1929. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thế Giới Thái Bình

Tên tiếng Anh: PEACE WORLD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 12B02, tầng 13, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-081/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 2220 0803

 - Fax: (028) 2220 0804

Email: pacworld@hcm.vnn.vn

1930. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TMV Dịch vụ Du lịch Kim Huy

Tên tiếng Anh: KIM HUY TOUR SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 296 Vĩnh Viễn, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-165/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/03/2011

Điện thoại: (028) 3927 1705

 - Fax: (028) 3927 3330

Website: www.himhuytour.com

Email: info@kimhuytour.com

1931. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Phú Bình

Tên tiếng Anh: PHU BINH VOYAGES SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Địa chỉ: Lầu 5, 68 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-290/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 20/03/2011

Điện thoại: (028) 3890 8176

 - Fax: (028) 3845 1005

Website: www.phubinhvoyages.com.vn

Email: info@phubinhvoyages.com.vn

1932. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV TM DV và DL Phượng Hoàng Đông Dương

Tên tiếng Anh: INDOCHINA PHOENIX TRAVEL AND SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 47/4 Nguyễn Văn Săng, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-334/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/11/2011

Điện thoại: (028) 3849 8838

 - Fax: (028) 3849 8838

Email: indochina.phoenixtravel@gmail.com

1933. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Thảo Nguyên Xanh

Tên tiếng Anh: GREEN STEPPE TRADING SERVICE TRAVEL CO.,LTD

Địa chỉ: 48/3 Quang Trung, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-139/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (028) 3895 0491

 - Fax: (028) 3894 4159

Website: www.gstravelvn.com

Email: info@gstravelvn.com

1934. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Lữ hành HG Sài Gòn

Tên tiếng Anh: HG SAI GON TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-181/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 20/03/2012

Điện thoại: (028) 3933 0333

 - Fax: (028) 3933 0633

Website: www.hgtravel.com

Email: saigontravel@hgtravel.com

1935. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Đất Nắng

Tên tiếng Anh: SUNNY LAND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 1109 Lầu 11, cao ốc An Phúc, 2, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-054/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/02/2010

Điện thoại: (028) 2200 1435

 - Fax: (028) 6281 8275

Website: www.sunnyland.vn

Email: inbound@sunnyland.vn

1936. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Cuộc Sống Việt

Tên tiếng Anh: VIET LIFE TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-460/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/08/2013

Điện thoại: (028) 2220 0686 / (028) 2220 1333

 - Fax: (028) 2220 0499

Website: www. vietlifetravel.com.vn

Email: vietlife@viettel.vn