Tổng số: 2119

TP Hồ Chí Minh: 634

1881. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sao Mai Quốc tế

Tên tiếng Anh: SAO MAI INTERNATIONAL TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 16/2 Nguyễn Thiện Thuật, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-216/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/11/2010

Điện thoại: (028) 3925 3385 / (028) 3839 5619

 - Fax: (028) 3925 3378

Website: www.saomaitours.com

Email: saomaitours@yahoo.com.vn

1882. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thế hệ trẻ

Tên tiếng Anh: YOUNG GENERATION TRAVEL CO., LTD

Địa chỉ: 209A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-124/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/06/2010

Điện thoại: (028) 3997 1238

 - Fax: (028) 3842 2245

Website: www.thehetretravel.com

Email: thehetre@hcm.fpt.com

1883. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Di sản

Tên tiếng Anh: HERITAGE TOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 41 đường 12, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-004/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2009

Điện thoại: (028) 3850 8043

 - Fax: (028) 3850 4573

Website: www.heritagetours.com.vn

Email: heritagetours@vnn.vn

1884. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Lữ hành Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: ASEAN TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 191 Nguyễn Tiểu La, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-056/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/02/2010

Điện thoại: (028) 3862 1688 / (028) 3862 1689

 - Fax: (028) 3863 0921

Website: www.aseantravel.vn

Email: contact@aseantravel.vn

1885. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM và DL Kim Trần

Tên tiếng Anh: KIM TRAN TOURISM AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 270 Đề Thám, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-067/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/04/2010

Điện thoại: (028) 3836 5499

 - Fax: (028) 3836 5468

Website: www.thekimtourist.com

Email: info@thekimtourist.com

1886. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thiên Thần

Tên tiếng Anh: ANGEL TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 32 Đặng Thị Nhu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-250/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/02/2011

Điện thoại: (028) 3915 3745

 - Fax: (028) 3915 3746

Website: www.angeltravel.com.vn

Email: info@angletravel.com.vn

1887. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Triều Hảo

Địa chỉ: 3/2 Đề Thám, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-291/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 16/03/2011

Điện thoại: (028) 3920 4290 / (028) 3920 4291

 - Fax: (028) 3920 4301

Website: http://trieuhaotravel.vn

Email: info@trieuhaotravel.vn

1888. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Tiếp thị - Dịch vụ Du lịch Nam Phương

Tên tiếng Anh: Nam Phương Trade - Tour Company Limited

Địa chỉ: 58C Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-352/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/04/2012

Điện thoại: (028) 3551 1820

 - Fax: (028) 3551 1821

Website: www.namphuongtourist.com

Email: info@namphuongtourist.com