Cty TNHH Dịch vụ và Du lịch ZION

(ZION TRAVEL AND SERVICE COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KHẢI NAM

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HAT

(HAT TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH SÀI GÒN VIỆT

(SAI GON VIET TRAVEL TRADING COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VN WORLD

(VN WORLD TOURIST SERVICES COMPANY LIMITED)

- Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN QUY NHƠN TOURIST

(QUY NHON TOURIST CORP)

- Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU LỊCH

(TMS TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH BIỂN BẠC VIỆT NAM

(VIET NAM SILVER SEA TRAVEL COMPANY LIMITED)

- TP Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE GO TRAVEL

(WE GO TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY )

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ NỤ CƯỜI VÀNG

(GOLDEN SMILE INTERNATIONAL TRAVEL INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh