Tổng số: 2703

TP Hồ Chí Minh: 794

2529. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Du lịch Sài Gòn Linh

Tên tiếng Anh: SAI GON LINH TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 20/64 Đoàn Văn Bơ, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-049/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/01/2010

Điện thoại: (08) 3943 2520

 - Fax: (08) 3943 0307

Email: info@saigonlinhtravel.com

2530. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Việt Á Châu

Tên tiếng Anh: VIET A CHAU TRADING SERVICE TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: V9 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-313/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/07/2011

Điện thoại: (028) 3970 1459

 - Fax: (028) 3970 1460

Email: vietachau_tours@viettel.vn

2531. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Điểm Vàng

Tên tiếng Anh: GOLDEN POINT TOURS CORPORATION

Địa chỉ: 233 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-392/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/08/2012

Điện thoại: (028) 3925 3456

 - Fax: (028) 3925 6787

Website: www.goldentours.vn

Email: info@goldentours.vn

2532. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Toàn Á

Tên tiếng Anh: ALL ASIA CO., LTD

Địa chỉ: 274 Cống Quỳnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-164/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/08/2010

Điện thoại: (028) 3941 0501

 - Fax: (028) 3940 1503

Website: www.allasiatravel.com

Email: allasiatravel@hcm.fpt.vn

2533. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thế Giới Thái Bình

Tên tiếng Anh: PEACE WORLD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 12B02, tầng 13, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-081/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 2220 0803

 - Fax: (028) 2220 0804

Email: pacworld@hcm.vnn.vn

2534. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TMV Dịch vụ Du lịch Kim Huy

Tên tiếng Anh: KIM HUY TOUR SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 296 Vĩnh Viễn, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-165/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/03/2011

Điện thoại: (028) 3927 1705

 - Fax: (028) 3927 3330

Website: www.himhuytour.com

Email: info@kimhuytour.com

2535. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Phú Bình

Tên tiếng Anh: PHU BINH VOYAGES SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Địa chỉ: Lầu 5, 68 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-290/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 20/03/2011

Điện thoại: (028) 3890 8176

 - Fax: (028) 3845 1005

Website: www.phubinhvoyages.com.vn

Email: info@phubinhvoyages.com.vn

2536. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV TM DV và DL Phượng Hoàng Đông Dương

Tên tiếng Anh: INDOCHINA PHOENIX TRAVEL AND SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 47/4 Nguyễn Văn Săng, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-334/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/11/2011

Điện thoại: (028) 3849 8838

 - Fax: (028) 3849 8838

Email: indochina.phoenixtravel@gmail.com