Tổng số: 2703

TP Hồ Chí Minh: 794

2505. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Cam Vàng

Tên tiếng Anh: YELLOW ORANGE TRAVEL COMPANY LIMTED

Địa chỉ: 41BIS A Thủ Khoa Huân, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-362/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/05/2012

Điện thoại: (028) 3521 0011

 - Fax: (028) 3822 5936

Website: www.orangetravel.vn

Email: info@orangetravel.vn

2506. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch G.T.S

Tên tiếng Anh: G.T.S TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 329 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-381/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/07/2012

Điện thoại: (028) 3602 4288

 - Fax: (028) 3845 4654

Website: www.gtstravel.vn

Email: sales@gtstravel.vn

2507. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vu Du lịch Cỏ Việt

Tên tiếng Anh: CO VIET TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 16 Lô S' Nguyễn Thị Tần, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-389/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/08/2012

Điện thoại: (028) 6260 7630

 - Fax: (028) 6260 7569

Website: www.dulichcoviet.com.vn

Email: sales@dulichcoviet.com.vn

2508. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vu Du lịch Khang Long Phúc

Tên tiếng Anh: KHANG LONG PHUC SERVICE AND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 352/8L lê Hồng Phong, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-375/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/07/2012

Điện thoại: (028) 2219 6812 / (028) 3835 5673

 - Fax: (028) 3833 1798

Website: www.klp-travelgroup.com

Email: info@klp-travelgroup.com

2509. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhị Gia

Tên tiếng Anh: NHI GIA TRADING & SERVICE CO.,LTD

Địa chỉ: 170 A Triệu Quang Phục, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-471/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/09/2013

Điện thoại: (08) 3853 5234

 - Fax: (08) 3856 3028

Website: www.nhigia.vn

Email: info@nhigia.vn

2510. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Thanh niên Xung phong (V.Y.C)

Tên tiếng Anh: V.Y.C TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 178 - 180 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-091/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/05/2010

Điện thoại: (028) 3836 8899

 - Fax: (028) 3836 8399

Website: www.vyctour.com

Email: vyctour@vyctour.com

2511. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Việt Á Âu

Tên tiếng Anh: VIET A AU TRADING SERVICES TRAVEL CO., LTD

Địa chỉ: 299 Trần Bình Trọng, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-039/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/10/2009

Điện thoại: (028) 3833 3738

 - Fax: (028) 3833 3199

Website: www.vaetravel.com.vn

Email: sales@vaetravel.com.vn

2512. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Vật tư Du lịch

Tên tiếng Anh: TOURIST MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 79 Lầu 7 Trương Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-171/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (028) 3824 5991

 - Fax: (028) 3825 1517

Email: vttravel@hcm.vnn.vn