Tổng số: 2528

Long An: 1

2465. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VN WORLD

Tên tiếng Anh: VN WORLD TOURIST SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: ẤP THUẬN HÒA 2, XÃ HÒA KHÁNH NAM, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 80-001/2018/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/12/2018

Điện thoại: 0903716224

Email: lytuandung01@yahoo.com

Tiền Giang: 11

2466. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MEKONG RIVER

Tên tiếng Anh: MEKONG RIVER TOUR JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 8, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-019/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/10/2019

Điện thoại: 0845555689

Website: travelling.com.vn

Email: mekongholiday@gmail.com

2467. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Tho

Tên tiếng Anh: MY THO ECOLOGICAL TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 08 Đường 30/4 P. 1, Tp. Mỹ Tho, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-018_/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/12/2017

Điện thoại: 0903 349362

2468. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Tiền Giang

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG TRADE UNION TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 61 đường 30/4, Tp.Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-003/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/02/2017

Điện thoại: (0273) 3874 324

 - Fax: (0273) 3878 857

Website: www.congdoantravel.com

Email: congdoantravel@vnn.vn

2469. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Lữ hành Tiền Giang

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG TRAVEL SERVICE LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 08 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-011/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/10/2012

Điện thoại: (0273) 3825 888 / (0273) 3853 666

 - Fax: (0273) 3852 999

Website: www.tiengiangtravel.vn

Email: mytho.tour@tiengiangtravel.vn

2470. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV DL Cửu Long TG

Tên tiếng Anh: TG CUU LONG TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 102 Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-017/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/09/2015

Điện thoại: (0273) 3873 377

Email: tgcuulongtourist@gmail.com

2471. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Dịch vụ Cái Bè

Tên tiếng Anh: CAI BE TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu IV, Tt. Cái Bè, H. Cái Bè, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (0273) 3824 210

 - Fax: (0273) 3824 098

Website: cophancaibe.com

Email: cpcaibe@cophancaibe.com

2472. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du Thuyền Victoria

Tên tiếng Anh: VICTORIA CRUISES ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tổ 49 ấp 5, X. Phú An, H. Cai Lậy, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-015/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/11/2013

Điện thoại: (0273) 392 4658

 - Fax: (0273) 392 3658

Email: resa_caibe@victoriahotels.asia