Tổng số: 2528

TP Hồ Chí Minh: 729

2441. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Mây Bay

Tên tiếng Anh: MAYBAY TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 6/24 Yên Thế, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-276/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/04/2011

Điện thoại: (028) 3842 3605

 - Fax: (028) 3842 3605

Website: www.maybaytravel.com

Email: maybaytravel@vnn.vn

2442. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Đông Dương Khám Phá

Tên tiếng Anh: DISCOVERY INDOCHINA TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phòng 12B05-12B06, Tầng 13, Khu B, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-508/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/03/2014

Điện thoại: (028) 6270 4379

 - Fax: (028) 6299 8553

Website: www.indochinadiscoverytravel.com

Email: info@indochinadiscoverytravel.com

2443. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thùy Dương

Tên tiếng Anh: THUY DUONG TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 120/4/9 Trường Chinh, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-505/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/03/2014

Điện thoại: 0903 932 642

 - Fax: (028) 3846 3891

Website: www.thuyduongtour.com

Email: thuyduongtour@yahoo.com.vn

2444. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH P.N.R

Tên tiếng Anh: P.N.R COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 77 Mai Thị Lựu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-506/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/03/2014

Điện thoại: (028) 3911 0220

 - Fax: (028) 3820 9256

Website: www.pnr.com.vn

2445. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Long Đoàn

Tên tiếng Anh: LONG DOAN TRADE AND TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 162/97 Xóm Chiều, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-503/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/03/2014

Điện thoại: (028) 3936 9280

 - Fax: (028) 3936 9280

Website: www.saffrontravel.net

Email: info@saffrontravel.net

2446. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Thương mại Phú Bảo Khang

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-502/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/03/2014

Điện thoại: (028) 3515 0208

 - Fax: (028) 3515 0324

Website: www.pbktravel.com.vn

Email: contact@pbktravel.com.vn

2447. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - VIETRAVEL

Tên tiếng Anh: VIETRAVEL-VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 190 Pasteur, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-234/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/11/2010

Điện thoại: (028) 3822 8898

Website: www.travel.com.vn

Email: info@vietravel-vn.com, info@vietravel.com.vn

2448. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Inner Việt Nam

Tên tiếng Anh: INNER VIET NAM TRAVEL TRADING SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-499/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2014

Điện thoại: (028) 3822 1661

 - Fax: (028) 3822 1661

Website: www.innervietnam.com

Email: info@innervietnam.com