Tổng số: 2531

TP Hồ Chí Minh: 729

2425. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch NS

Tên tiếng Anh: NS TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 501/13/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-523/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/06/2014

Điện thoại: 0984 130 132

 - Fax: (028) 6258 9033

Website: www.nstravelasia.com

Email: indonesia@nstravelasia.com

2426. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Chân Trời Phương Đông

Tên tiếng Anh: ORIENT HORIZON COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 356/28 Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-100/2010/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2010

Điện thoại: (028) 3551 0855

 - Fax: (028) 3510 9926

Website: www.orienthorizon.com

Email: info@orienthorizon.com.vn

2427. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Toàn Vinh

Tên tiếng Anh: TOAN VINH COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 73 Đề Thám, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-099/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2010

Điện thoại: (028) 3838 9671 / (028) 3838 9672

 - Fax: (028) 3838 7411

2428. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Ấn Tượng Việt

Tên tiếng Anh: VIET IMPRESSION TOURIST SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 92 Lê Thị Hồng Gấm, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-522/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/05/2014

Điện thoại: (028) 3821 1107 / (028) 3821 1108

 - Fax: (028) 3914 2209

Website: www.dulichchantuong.vn

Email: info@dulichchantuong.vn

2429. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Dịch vụ Châu Thổ Mekong

Tên tiếng Anh: ME KONG DELTA TRAVEL & SERVICES CO., LTD

Địa chỉ: 47 Bis HUỲNH KHƯƠNG NINH, PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-093/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/05/2010

Điện thoại: (028) 3821 2100 / (028) 3821 4004

 - Fax: (028) 3821 4668

Website: www.mekongdeltatravel.com

Email: mekongdelta@hcm.vnn.vn, info@mekongdeltatravel.com

2430. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Dương

Địa chỉ: 27F Trần Nhật Duật, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-109/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 08/10/2010

Điện thoại: (028) 3846 8104

 - Fax: (028) 3846 8105

Website: www.icsvn.com

Email: dung@is-vietnam.com

2431. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Lữ hành Quốc tế Newway

Tên tiếng Anh: NEWWAY INTERNATIONAL TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 30/2A Nguyễn Hiến Lê, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-519/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/05/2014

Điện thoại: (028) 6296 2199

 - Fax: (028) 6296 2199

Website: www.newwaytravel.com.vn

Email: office@newwaytravel.com.vn

2432. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Bespoke Asia

Tên tiếng Anh: BESPOKE ASIA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 108/8C Trần Quang Diệu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-518/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/05/2014

Điện thoại: (028) 3935 1452

Website: www.bespokeasiajourneys.com

Email: go@bespokeasiajourneys.com