Tổng số: 2692

TP Hồ Chí Minh: 778

2361. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Trung Tín

Tên tiếng Anh: TRUNG TIN TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tòa nhà 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-600/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/01/2016

Điện thoại: (028) 3930 2178

 - Fax: (028) 3930 2179

Website: www.tttravel.com.vn

Email: info@tttravel.com.vn

2362. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thương mại Tân Đại Lục

Tên tiếng Anh: NEW CONTINENTAL TRAVEL TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 103T/3BIS Dương Bá Trạc, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-358/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/04/2012

Điện thoại: (028) 3851 0226 / (028) 3851 3500

 - Fax: (028) 3815 3877

Website: www.tandailuctravel.com

Email: info@tandailuctravel.com

2363. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Tư vấn Du học Trasinex

Tên tiếng Anh: TRANSINEX TRAVEL AND OVERSEAS STUDY CONSULTANCY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 649/95 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-511/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/04/2014

Điện thoại: (028) 3512 8651

Email: vietoffice@transimex.com.sg

2364. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch F&S

Tên tiếng Anh: F&S TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 29 Đường Cao Đức Lân, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-598/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/01/2016

Điện thoại: (028) 3744 6545

 - Fax: (028) 6281 1074

Website: www.nam-viet-voyage.com

Email: stephane@nam-viet-voyage.com

2365. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Tên tiếng Anh: BEN THANH TOURIST SERVICE COMPANY

Địa chỉ: 82 CALMETTE, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-089/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2010

Điện thoại: (028) 3822 7788

 - Fax: (028) 3829 5060

Website: www.benthanhtourist.com

Email: benthanh@benthanhtourist.com.vn

2366. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH INDOCHINA VILLAGE VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: INDOCHINA VILLAGE VIETNAM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 231A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, Tp. HCM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-597/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/01/2016

Điện thoại: (028) 3978 7777

 - Fax: (028) 3834 5675

Website: www.hiddenindochina.com

Email: info@hiddenindochina.com

2367. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sa Co

Tên tiếng Anh: Sa Co Travel Co.,LTD

Địa chỉ: 54 Đặng Minh Trứ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-464/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/08/2013

Điện thoại: (028) 3971 7979

 - Fax: (028) 3971 7441

Website: www.saco.com.vn

Email: dlngoctan@gmail.com

2368. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Ân Nam MANDARIN

Địa chỉ: 135/27 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-595/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/12/2015

Điện thoại: (028) 3512 9027

 - Fax: (028) 3512 9026

Website: www.annammandarin.com

Email: lebahoangdn@yahoo.com