Tổng số: 2528

TP Hồ Chí Minh: 729

2329. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Sự Kiện Việt Overland

Tên tiếng Anh: VIET OVERLAND TRAVEL AND EVENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 3-09 Phan Kế Bính, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-468/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/09/2013

Điện thoại: (028) 3910 7575

 - Fax: (028) 3911 5133

Website: www.vietoverlandtravel.com

Email: inbound@vietoverlandtravel.com

2330. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Du lịch Me Kong

Tên tiếng Anh: MEKONG TRAVEL AND CONSTRUCTION INVESTMENT IMPORT CORPORATION

Địa chỉ: 658/27 Cách Mạng Tháng 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-319/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/09/2011

Điện thoại: (028) 3990 6902

 - Fax: (028) 3990 6502

Website: www.mekongtravel.com

Email: sales@mekongtravel.com

2331. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Truyền Thông Du lịch Nam Á Châu

Địa chỉ: 221 Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-487/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/12/2013

Điện thoại: (028) 3837 9618

 - Fax: (028) 3837 9632

Website: www.dulichnamachau.com

Email: info@dulichnamachau.com

2332. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Thanh niên

Tên tiếng Anh: YOUTH TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 292 Điện Biên Phủ, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-101/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/01/2015

Điện thoại: (028) 3932 5236

 - Fax: (028) 3932 5480

Website: www.dulichthanhnien-ytc.com.vn

Email: ytc@dulichthanhnien-ytc.com.vn

2333. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Sài Gòn Việt Nam

Tên tiếng Anh: SAI GON VIETNAM TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 658/23 Cách mạng tháng tám. P. 11, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-545/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/09/2017

Điện thoại: (028) 6682 3586

 - Fax: (028) 6682 3586

2334. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam

Tên tiếng Anh: VIETNAM PEACE TOUR JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 60 Võ Văn Tần, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-220/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/08/2012

Điện thoại: (028) 3930 3909

 - Fax: (028) 3930 4416

Website: www.peacetourco.com

Email: peacetour@hcm.vnn.vn

2335. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hạnh Dung

Tên tiếng Anh: HANHDUNG TRADING SERVICE AND TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 83 Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-144/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/07/2010

Điện thoại: (028) 3848 7071

 - Fax: (028) 3848 7274

Website: www.hanhdungtourist.com.vn

Email: info@hanhdungtourist.com.vn

2336. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Đông Sâm

Tên tiếng Anh: ĐÔNG SÂM CO.,LTD

Địa chỉ: 13-15 Trần Xuân Hòa, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-172/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (028) 3950 9428

 - Fax: (028) 3950 8358

Email: dongsamtravel@gmail.com