Tổng số: 2692

TP Đà Nẵng: 175

1561. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cổng Du lịch

Tên tiếng Anh: TOURGATE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMTED

Địa chỉ: 24 Ngô Thế Vinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-033/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/04/2013

Điện thoại: (0236) 3634 548

 - Fax: (0236) 3634 548

Website: www.tourgate.com.vn

Email: info.tourgate@gmail.com

1562. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thương mại Xuyên Á

Tên tiếng Anh: TRANSASIA TRAVEL CO., LTD

Địa chỉ: 167-169 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2009

Điện thoại: (0236) 3812 342 / (0236) 3823 866/44/46

 - Fax: (0236) 3812 347 / (0236) 3835 451

Website: www.transasiadn.com.vn

Email: transasiadn@dng.vnn.vn

1563. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Tư vấn Du lịch Thương mại Phú Mỹ Quang

Tên tiếng Anh: PHU MY QUANG CONSULTANTS FOR TRAVELING AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 450 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-055/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/10/2013

Điện thoại: (0236) 361 8782

 - Fax: (0236) 363 4238

Website: www.phumyquangtravel.com

Email: phumyquang@gmail.com

1564. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch OMEGA

Tên tiếng Anh: OMEGATOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 176 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-037/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 06/06/2012

Điện thoại: (0236) 3810 181

 - Fax: (0236) 3810 181

Website: www.omegatours.vn

Email: info@omegatours.vn

1565. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Duyên dáng Việt

Địa chỉ: 20 Đống Đa, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-019/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/08/2010

Điện thoại: (0236) 3827 887

 - Fax: (0236) 3827 888

Website: www.charmingtours.com

Email: charmingtours@vnn.vn

1566. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Khám phá Việt

Tên tiếng Anh: VIETLAND DISCOVERY TOURIST SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 633 Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-025/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/09/2010

Điện thoại: (0236) 6296 811

 - Fax: (0236) 3759 811

Website: www.discovervietnam.com.vn

Email: info@discovervietnam.com.vn

1567. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Du lịch Biển Ngọc

Tên tiếng Anh: BLUE OCEAN TRAVEL & TRADING CO.,LTD

Địa chỉ: 1025 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-040/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2012

Điện thoại: (0236) 3616 799

 - Fax: (0236) 3565 658

Website: www.dulichbienngoc.com

Email: info@blueoceantravel.com.vn

1568. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch V.E.I

Tên tiếng Anh: V.E.I TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 303 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 48-036/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/07/2012

Điện thoại: (0236) 3737 355

 - Fax: (0236) 3737 355

Website: www.voyagesenindochine.com.vn

Email: info@voyagesenindochine.com.vn