Tổng số: 2701

Lạng Sơn: 9

1161. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Tên tiếng Anh: LANG SON IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 2 Phai Vệ, Tp. Lạng Sơn

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-004/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (0205) 3870 165 / (025) 7173 53

 - Fax: (0205) 3870 202

Website: lasimexjsc.ecls.com.vn

Email: lasimex_ls@yahoo.com.vn

1162. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Lạng Sơn

Tên tiếng Anh: LANGSON TRADE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-009/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/12/2014

Điện thoại: (0205) 3870 154

 - Fax: (0205) 3870 970

Website: dulichvathuongmailangson,com.vn

Email: dulichlangson@gmail.com

1163. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

Tên tiếng Anh: LANG SON TOURISM AND IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 1A, ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG CHI LĂNG, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 20-007/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/03/2020

Điện thoại: 0205 3814 848

 - Fax: 0205 3814 806

Website: www.tocolimexlangson.com

Email: tochuc.khth@gmail.com

Quảng Ninh: 65

1164. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HẢI DƯƠNG XANH

Tên tiếng Anh: BLUE OCEAN TRADE SERVICE AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: LÔ 6, KHU ĐÔ THỊ GREEN PARK, XÃ HẢI XUÂN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-095/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/07/2020

Điện thoại: 0969936816

Email: vuthibien1111986@gmail.com

1165. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THAN VIỆT PHÁT

Tên tiếng Anh: THAN VIET PHAT TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 03, NGÕ 4, KHU 1, PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-094/2020/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/06/2020

Điện thoại: 02036331155

Website: thanvietphattravel.vn

Email: dulichthanvietphat@gmail.com

1166. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ SEN VÀNG ĐỒNG TÂM

Tên tiếng Anh: SEN VANG DONG TAM INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: HA 1-3 KHU LITTLE, PHƯỜNG HÙNG THẮNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-093/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/12/2019

Điện thoại: 0978566888

Email: senvangdongtravel.vn@gmail.com

1167. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY

Địa chỉ: SỐ 154 NGUYỄN THÁI BÌNH, P. HỒNG HÀ, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-092/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/11/2019

Điện thoại: 0203 362 3566

Website: www.luxurytours.com.vn

Email: ha.luxurytour@gmail.com

1168. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETCAD

Tên tiếng Anh: VIETCAD TRADE TRAVEL AND INTERNATIONAL COOPERATION JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: SỐ 19, TỔ 25B, KHU 3, PHƯỜNG CAO THẮNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-091_/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/10/2019

Điện thoại: 0336550188

 - Fax: 0333819558

Website: vietcadtravel.com

Email: vietcadtravel@gmail.com