Tổng số: 2531

Quảng Ninh: 64

1129. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Đầu tư Khám phá Du lịch Việt Nam

Tên tiếng Anh: VIETNAM TRAVEL DISCOVERY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 5A Đường Hậu Cần, Tp. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-065/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/09/2016

Điện thoại: (0203) 3619 869

 - Fax: (0203) 3619 869

1130. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hành Tinh Xanh

Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL TRAVEL GREEN PLANETARY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tổ 4 khu 1, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-069/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 16/01/2017

Điện thoại: (0203) 3384 6772

 - Fax: (0203) 3384 6772

Email: dulichhanhtinhxanh@gmail.com

1131. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Trí Đức

Tên tiếng Anh: TRI DUC TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tầng 2, Đại Lộ Hòa Bình, Khu Thượng Trung, Tp. Móng Cái, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-068/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/07/2016

Điện thoại: (0203) 3779 568

 - Fax: (0203) 3778 199

Email: congtycophandulichtriduc@gmail.com

1132. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Việt Nam ESCAPADE

Tên tiếng Anh: VIETNAM ESCAPADE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: P1006 CC LICOGI 18.1, Tổ 14, Khu 4, Tp. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-067/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/05/2016

Điện thoại: (0203) 3629 688

Email: phamhung158@gmail.com

1133. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch và TM TK Việt Nam

Địa chỉ: 60 tổ 4 khu 1, Tt. Trới, H. Hoành Bồ, T. Quảng Ninh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-066/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/05/2016

Điện thoại: (0203) 3691 689

Email: diulichtkvietnam@gmail.com

1134. 

Tên tiếng Việt: Cty CP DL Quốc Tế ASIAN

Tên tiếng Anh: ASIAN INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 26 Bùi Thị Xuân, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-064/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/11/2015

Điện thoại: (0203) 3819 668

 - Fax: (0203) 3819 669

Website: www.asiantravel.vn

Email: asiantravelvn@gmail.com

1135. 

Tên tiếng Việt: Cty CP DL QT Hạ Long Holidays

Địa chỉ: 44 tổ 3 khu 8, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-061/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/10/2015

Điện thoại: 0974 334 178

Email: dulichholidays@gmail.com

1136. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai

Tên tiếng Anh: HONG GAI TOURIST AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 130A Lê Thánh Tông, Tp.Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-008/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2009

Điện thoại: (0203) 382 5898 / 3627 888

 - Fax: (0203) 3828 537

Website: www.honggaitourist.com

Email: luongthibich88@yahoo.com, dlhongaihl@hn.vnn.vn, inbound@honggaitourist.com