Tổng số: 2592

Tiền Giang: 11

2529. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Tho

Tên tiếng Anh: MY THO ECOLOGICAL TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 08 Đường 30/4 P. 1, Tp. Mỹ Tho, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-018_/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/12/2017

Điện thoại: 0903 349362

2530. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Tiền Giang

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG TRADE UNION TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 61 đường 30/4, Tp.Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-003/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/02/2017

Điện thoại: (0273) 3874 324

 - Fax: (0273) 3878 857

Website: www.congdoantravel.com

Email: congdoantravel@vnn.vn

2531. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Lữ hành Tiền Giang

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG TRAVEL SERVICE LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 08 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-011/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/10/2012

Điện thoại: (0273) 3825 888 / (0273) 3853 666

 - Fax: (0273) 3852 999

Website: www.tiengiangtravel.vn

Email: mytho.tour@tiengiangtravel.vn

2532. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV DL Cửu Long TG

Tên tiếng Anh: TG CUU LONG TOURISM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 102 Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-017/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/09/2015

Điện thoại: (0273) 3873 377

Email: tgcuulongtourist@gmail.com

2533. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương mại Dịch vụ Cái Bè

Tên tiếng Anh: CAI BE TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu IV, Tt. Cái Bè, H. Cái Bè, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (0273) 3824 210

 - Fax: (0273) 3824 098

Website: cophancaibe.com

Email: cpcaibe@cophancaibe.com

2534. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du Thuyền Victoria

Tên tiếng Anh: VICTORIA CRUISES ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tổ 49 ấp 5, X. Phú An, H. Cai Lậy, T. Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-015/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/11/2013

Điện thoại: (0273) 392 4658

 - Fax: (0273) 392 3658

Email: resa_caibe@victoriahotels.asia

2535. 

Tên tiếng Việt: CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG TiỀN

Tên tiếng Anh: SONG TIEN TRAVEL SERVICE TRADE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 8 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-016/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/07/2015

Điện thoại: (0273) 3883 133

 - Fax: (0273) 3886 391

Email: songtientour@gmail.com

2536. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Việt Nhật

Tên tiếng Anh: VIETNAMESE JAPANESE TOURIST CO., LTD

Địa chỉ: 8, 30-4, Tp. Mỹ Tho

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 82-009/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/11/2010

Điện thoại: (0273) 3975 559

 - Fax: (0273) 3888 499

Website: www.dulichvietnhat.com

Email: dulichvietnhat@yahoo.com.vn