Tổng số: 2662

TP Hồ Chí Minh: 770

2457. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hạnh Dung

Tên tiếng Anh: HANHDUNG TRADING SERVICE AND TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 83 Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-144/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/07/2010

Điện thoại: (028) 3848 7071

 - Fax: (028) 3848 7274

Website: www.hanhdungtourist.com.vn

Email: info@hanhdungtourist.com.vn

2458. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Đông Sâm

Tên tiếng Anh: ĐÔNG SÂM CO.,LTD

Địa chỉ: 13-15 Trần Xuân Hòa, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-172/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/09/2010

Điện thoại: (028) 3950 9428

 - Fax: (028) 3950 8358

Email: dongsamtravel@gmail.com

2459. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Kỳ quan Châu Á

Tên tiếng Anh: ASIA WONDER TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 43A Trần Khắc Chân, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-196/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/10/2010

Điện thoại: (028) 3997 2114

 - Fax: (028) 3845 5146

Website: www. asiawondertravel.com

Email: info@asiawondertravel.com

2460. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Thiết kế Hương Băng

Tên tiếng Anh: HUONG BANG TRAVEL AND DESIGN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 48/46 Hồ Biểu Chánh, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-083/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/05/2010

Điện thoại: (08) 3997 3369

 - Fax: (08) 3847 9838

Website: www.huongbangtravel.com

Email: bang@huongbangtravel.com

2461. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Quốc Tế Nụ Cười Việt

Tên tiếng Anh: VIET SMILES INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD

Địa chỉ: 104/15B Nhất Chi Mai, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-129/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/06/2010

Điện thoại: (028) 3821 5165

 - Fax: (028) 3810 1490

Website: www.vietsmilestravel.com

Email: info@vietsmilestravel.com

2462. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Lạc Hồng Viễn Du

Tên tiếng Anh: LAC HONG VOYAGES CO.,LTD

Địa chỉ: 89 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-108/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/06/2010

Điện thoại: (028) 3991 9219

 - Fax: (028) 3991 9257

Website: www.lachongvoyages.com

Email: lachongvoyages@vnn.vn

2463. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ - Du lịch - Thương mại Kỳ nghỉ

Tên tiếng Anh: VACATION TOURIST SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà JABES 1, 244 Công Quỳnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-201/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2010

Điện thoại: (028) 7306 1139

 - Fax: (028) 7306 1139

Website: www.vacationtravel.com.vn

Email: info@vacationtravel.com.vn

2464. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV ưu thế Du lịch

Tên tiếng Anh: TRAVEL PLUS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà WMC, số 102 ABC Cống Quỳnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-114/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/08/2011

Điện thoại: (028) 3837 2789

 - Fax: (028) 3837 2999

Website: www.travelplusvn.com

Email: info@travelplusvn.com, tungnguyen@travelplusvn.com