Tổng số: 2662

TP Hồ Chí Minh: 770

2441. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch An Pha

Tên tiếng Anh: AN PHA TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 80/3 Ba Vân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-163/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/08/2010

Điện thoại: (028) 3600 6008

 - Fax: (028) 3849 1159

Website: www.anphatravel.com

Email: info@anphatravel.com

2442. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Chìa Khóa Du Lịch

Tên tiếng Anh: TRAVEL KEY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 42 BIS tầng 1, Trần Quốc Thảo, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-329/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/11/2011

Điện thoại: (028) 3854 2469

 - Fax: (028) 3930 3741

Website: www. travelkey.vn

Email: info@travelkey.vn

2443. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Destination Asia Việt Nam

Tên tiếng Anh: DESTINATION ASIA VIET NAM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 55 Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-346/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/06/2012

Điện thoại: (028) 3844 8071

 - Fax: (028) 3844 7885

Website: www.destination-asian.com

Email: vn.res@destination-asian.com

2444. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Hương Việt

Tên tiếng Anh: HUONG VIET TRADING TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-459/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/08/2013

Điện thoại: (028) 3843 4522

 - Fax: (028) 6297 7138

Website: www.huongviettravel.com.vn

Email: dlhuongviet@gmail.com

2445. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Quốc tế Việt Nam

Tên tiếng Anh: VIET NAM INTERNATIONAL TRAVEL CORPORATION

Địa chỉ: 182 Nguyễn Cư Trinh, quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-138/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (028) 3838 6969

 - Fax: (028) 3836 4449

Website: www.vietnamtravelcorp.com

Email: info@vietnamtravelcorp.com

2446. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Hạnh phúc Việt Nam

Địa chỉ: 214/11 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-106/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/06/2010

Điện thoại: (028) 3399 5506

 - Fax: (028) 3995 4178

2447. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thương Mại và Tư Vấn Bản Việt

Tên tiếng Anh: BAN VIET CONSULTING AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ: Khu phố 2, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-404/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 19/11/2012

Điện thoại: (028) 3727 2195

 - Fax: (028) 3727 2196

Website: www.banvietco.vn

Email: banviet@vnn.vn

2448. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Đại Thế Giới

Tên tiếng Anh: GREAT WORLD TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 471 Minh Phụng, Q 11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-283/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/04/2011

Điện thoại: (028) 6291 1211

 - Fax: (028) 6291 1311

Website: www.travelvnn.com

Email: greatworldtravelvn@yahoo.com