Tổng số: 2667

TP Hồ Chí Minh: 773

2433. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Lữ hành Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: ASEAN TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 191 Nguyễn Tiểu La, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-056/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/02/2010

Điện thoại: (028) 3862 1688 / (028) 3862 1689

 - Fax: (028) 3863 0921

Website: www.aseantravel.vn

Email: contact@aseantravel.vn

2434. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thiên Thần

Tên tiếng Anh: ANGEL TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 32 Đặng Thị Nhu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-250/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/02/2011

Điện thoại: (028) 3915 3745

 - Fax: (028) 3915 3746

Website: www.angeltravel.com.vn

Email: info@angletravel.com.vn

2435. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Tiếp thị - Dịch vụ Du lịch Nam Phương

Tên tiếng Anh: Nam Phương Trade - Tour Company Limited

Địa chỉ: 58C Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-352/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/04/2012

Điện thoại: (028) 3551 1820

 - Fax: (028) 3551 1821

Website: www.namphuongtourist.com

Email: info@namphuongtourist.com

2436. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Miền Đất Xanh

Địa chỉ: 58/16A Tân Lập 1, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-483/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/11/2013

Điện thoại: (028) 6280 4060

 - Fax: (028) 6280 4066

Website: www.greelandtravel.vn

Email: info@greelandtravel.vn

2437. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Thiên Nhiên

Tên tiếng Anh: NATURE TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1356, đường 3/2, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-070/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2015

Điện thoại: (028) 6261 1512

 - Fax: (028) 6261 1532

Website: www.1travel.com.vn

Email: thiennhientourist@gmail.com

2438. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ích Lợi

Tên tiếng Anh: ICH LOI TRADING & TRAVEL SERVICE CO., LTD

Địa chỉ: Tòa nhà Mai Hồng Quế, Lầu 9, 85 Nguyễn Hữu Cầu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-094/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 3822 0452

 - Fax: (028) 3822 6822

Website: www.icctours.com

Email: info@icctours.com

2439. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Sắc Màu Phương Đông

Tên tiếng Anh: ORIENTAL COLOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 359/1 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 6, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-573/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/02/2015

Điện thoại: (028) 9842 06985

Website: www.orientalcolours.com

Email: vutho224@gmail.com

2440. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Xuân Việt

Tên tiếng Anh: XUAN VIET COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phòng 1105 , tầng 11, 35 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-071/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/05/2010

Điện thoại: (028) 3821 4944

 - Fax: (028) 3821 4942

Website: ww.devoyages.com

Email: hongcuc@devoyages.com