Tổng số: 2531

Khánh Hoà: 94

1641. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà

Tên tiếng Anh: KHANH HOA SALANGNEST COMPANY

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-006/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 15/11/2010

Điện thoại: (0258) 3822 472 / (0258) 1819 1

 - Fax: (0258) 3829 269

Website: www.yensaokhanhhoa.com.vn

Email: yensaokh@dng.vnn.vn,

1642. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà

Tên tiếng Anh: KHANH HOA TRADING AND INVESTMENT LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 68 Yersin, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-008/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 30/12/2010

Điện thoại: (0258) 3816 269

 - Fax: (0258) 3827 296

1643. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH SPUTNIK TOUR

Tên tiếng Anh: SPUTNIK TOUR COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-018/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/01/2012

Điện thoại: (0258) 6253 111

 - Fax: (0258) 3522 424

Website: www.sputniktour.com

Email: sputniktour.com@gmail.com

1644. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM và DL Gia Minh

Tên tiếng Anh: GIA MINH TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 74A Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-021/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2015

Điện thoại: (0258) 352 6245

 - Fax: (0258) 352 6249

Website: www.gntravels.com

Email: info@gmtravels.com

1645. 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TICTOURS

Tên tiếng Anh: TICTOURS INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD

Địa chỉ: 05 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-068/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/07/2019

Điện thoại: (0258) 3526 866

Email: quangthangtic@gmail.com

1646. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Phương Thắng

Tên tiếng Anh: VICTORY TOUR & TRADING LTD

Địa chỉ: 31 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-003/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/07/2010

Điện thoại: (0258) 3880 458 / (0258) 3881.346

 - Fax: (0258) 3881 346

Email: operation@victorytour.vn

1647. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM và Dịch vụ Du lịch Thành Thành

Tên tiếng Anh: THANH THANH TRAVEL

Địa chỉ: 31A Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-024/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 16/10/2012

Điện thoại: (0258) 352 7007

 - Fax: (0258) 352 2033

Website: www.thanhthanhtravel.com

Email: info@thanhthanhtravel.vn

1648. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Nhatrangtourist

Tên tiếng Anh: NHATRANGTOURIST ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 21/11 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 56-028/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/09/2013

Điện thoại: (0258) 352 4508

 - Fax: (0258) 352 4509

Website: www.nhatrang-tourist.com.vn

Email: info@nhatrang-tourist.com.vn