Tổng số: 2703

Quảng Nam: 55

1609. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Cuộc Sống Biển

Tên tiếng Anh: SEA LIFE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 160A Nguyễn Huy Diệu, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-085/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/08/2016

Điện thoại: 0909 655 562

Email: sealifevietnam@gmail.com

1610. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Đảo Chàm

Tên tiếng Anh: CHAM ISLAND TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 153 Nguyễn Huy Diệu, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-081/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 20/04/2016

Điện thoại: 0932 569 966

 - Fax: (0235) 3934 998

Website: www.culaochamtravel.vn

Email: info@culaochamtravel.vn

1611. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM Du lịch Dịch vụ Tiếng Sóng Việt

Tên tiếng Anh: TIENG SONG VIET TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tổ 4 Thôn Thanh Tam Đông, X. Cẩm Thanh, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-083/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/04/2016

Điện thoại: 0916 645 858

Website: www.hoiankayaktourscom

Email: hoiankayaktours@gmail.com

1612. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch và Khánh sạn Thanh Lịch

Tên tiếng Anh: THANH LICH HOTEL AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khối 7, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-082/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 13/04/2016

Điện thoại: (0235) 3915 915

1613. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương

Tên tiếng Anh: INDOCHINA UNIQUE TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 380 Cửa Đại, Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-026/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/03/2016

Điện thoại: (0235) 3926 777

 - Fax: (0235) 3926 778

Website: www,iut.vn

Email: md@iut.vn

1614. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Vân Tải Dũng Hiếu

Địa chỉ: Tổ 6 Khối Phước Hải, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-080/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/02/2016

Điện thoại: 0906 402 442

Website: www.culaochamtour.com

Email: duchieu1910@gmail.com

1615. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Phong Tín

Địa chỉ: Thôn 6, X. Cẩm Thanh, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-079/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/04/2016

Điện thoại: 0913 480 295

Website: www.phongtintoris.vn

Email: phongtintouris@gmail.com

1616. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Thức Ăn Đường Phố Hội An

Tên tiếng Anh: HOI AN FOOD TOUR TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 23/64C Lê Quý Đôn, Khối Tu Lễ, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-078/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 06/01/2016

Điện thoại: 0905 357177