Tổng số: 2703

Quảng Ninh: 65

1209. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: QUANGNINH SHIPPING AND TRADING COMPANY

Địa chỉ: 9 Bến Đoan, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-009/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/09/2012

Điện thoại: (0203) 3825 407

 - Fax: (0203) 3825 022

Email: qunicoship@hn.vnn.vn

1210. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Hạ Long

Tên tiếng Anh: HALONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 01 Hậu Cần, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-020/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/08/2009

Điện thoại: (0203) 3384 6405 / 3847 106

Website: www.halongtour.com

Email: thanhquangk6@yahoo.com, halongtour@hn.vnn.vn

1211. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Thương mại và Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh

Địa chỉ: tổ 4 khu 3, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-032/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/03/2011

Điện thoại: (0203) 3692 999

 - Fax: (0203) 3692 999

Website: www.quangninhtourism.com

Email: vietnamtours68@yahoo.com

1212. 

Tên tiếng Việt: Cty CP DL và DV Móng Cái Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: MONG CAI TOURIST ABND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Hùng Vương, Tp. Móng Cái

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-007/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/09/2013

Điện thoại: (0203) 3881 255

 - Fax: (0203) 3881 942

Email: dldvmc@yahoo.com

1213. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Thiên Ý

Tên tiếng Anh: THIEN Y JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tổ 5 Khu 9A Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-039/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 31/12/2013

Điện thoại: (0203) 351 1098

 - Fax: (0203) 364 7556

Website: www.goldenhalonghotel.com

Email: goldenhalonghotel@gmail.com

1214. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Du lịch Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: QUANG NINH TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Hạ Long, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-033/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 01/04/2011

Điện thoại: (0203) 3846 350

 - Fax: (0203) 3846 318

Email: dulichqn@gmail.com

1215. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du Thuyền Vượt Sóng Hạ Long

Tên tiếng Anh: HA LONG WAVES CRUISER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 162 Tổ 6 Khu 6, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-015/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/11/2013

Điện thoại: 0936 667 155

 - Fax: (0203) 351 1525

Website: www.princesscruisehalong.com

Email: info@princesscruisehalong.com

1216. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc

Tên tiếng Anh: DONG BAC INTERNATIONAL TOURISM LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Tổ 48B1, Khu 4A, Tp. Hạ Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 22-036/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/09/2011

Điện thoại: (0203) 3828 799

 - Fax: (0203) 3828 599

Email: info@dongbactravel.com